Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KIM NGUYÊN
Địa chỉ: Số 21/49/491 La Thành, Tổ 2, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84.24) 3 868 3355 Fax: (+84.24)3 868 3399
Email: kimnguyenpkd@gmail.com

Liên hệ